Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 30
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: StopCry
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Knyt

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1: VIniPuXa

Lịch sự kiện

Для квестов

Генерация случайных чисел


Сервер:

Генерация случайного числа в диапазоне от 0 до 100 (0 и 100 включительно). Для квест мастеров позволено запоминать выпавшие значения (они будут видны всем игрокам).

Диапазон от до
Ник QM персонажа:

Логировать (необходимо для проведения квестов, число будет записано)


20 последних генераций

Ник квест мастера Число Дата и время