Tải về

Tập tin cần thiết cho những trò chơi trên máy chủ


Đừng quên để tải về mới nhất vá! Nằm dưới đây!
Full Client Có tất cả các tập tin, bao gồm cả âm nhạc
Cập nhật trong 15.05.2021


Tải về từ Mega
Tải về từ Nhanh. Đĩa
    Kích thước: 522МБ
Lite Client Không có âm thanh và âm nhạc
Cập nhật trong 15.05.2021


Tải về từ Mega
Tải về từ Nhanh. Đĩa
    Kích thước: 306МБ
Các bản mới nhất cho những trò chơi trên máy chủ
Tải về từ máy (.zip)
Nếu vì một lý do tự cập nhật không xảy ra (một lý do có thể là một hệ thống chống virus ngăn chặn các kết nối), sau đó chuyển các nội dung của các kho lưu trữ các thư mục với các trò chơi! Để giải nén, sử dụng chương trình WinRAR.

Thời gian:0.37695789337158

Bỏ phiếu cho Murred Mu Online Tuyến trên Mounty.đầu