Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 54
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Funny

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Sleeper

Lịch sự kiện

Nhiệm vụ từ TOÀN

Thông tin trên các nhiệm vụ trên Pickle x1000
Hiện Nhiệm vụ lịch


Ngày của sự kiện này Tình trạng Quest Master

28.05.2024 21:00:00
Hoạt động SimppleQM

Lịch trình cho tuần tới được hình thành vào mỗi chủ nhật vào lúc 23:59.

Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Cuối cùng 15 nhiệm vụ được hiển thị

Ngày của sự kiện này Tình trạng Quest Master Danh sách của những người chiến thắng

22.05.2024 21:00:00
Tiến hành SimppleQM người chiến thắng

Nick Sl
ItsMagic 10 Credits
xBadMooD 35 Credits
POLIMORF 40 Credits
AFKill 30 Credits
DieHappy 10 Credits
MxMercy 35 Credits
l7e4HuK 15 Credits
Agentos 25 Credits
StopPanik 30 Credits
AttikuS 45 Credits
Tiron 15 Credits
3y64uK 10 Credits


14.05.2024 21:00:00
Tiến hành SimppleQM người chiến thắng

Nick Sl
MNHCK 75 Credits
D0nTPanic 100 Credits
putin4 25 Credits
Floop 25 Credits
MironDL 25 Credits
PassatB3 50 Credits


10.05.2024 20:00:00
Bị từ chối PickleQM

08.05.2024 21:00:00
Tiến hành SimppleQM người chiến thắng

Nick Sl
BKMAX 20 Credits
xCyberPunk 45 Credits
Gr00v1c 100 Credits
xBadMooD 15 Credits
MeSN11K 45 Credits
lAreSl 75 Credits


03.05.2024 20:00:00
Bị từ chối PickleQM

01.05.2024 21:00:00
Bị từ chối SimppleQM

26.04.2024 20:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
fanTamas 100 Credits
lAreSl 25 Credits
MNHCK 80 Credits
XAP0H 75 Credits
Calcifer 10 Credits
MeSN11K 10 Credits


22.04.2024 21:00:00
Tiến hành SimppleQM người chiến thắng

Nick Sl
StarDW 25 Credits
Speshal 90 Credits
Nessa 85 Credits
Flamez 30 Credits
Malis 10 Credits
MNHCK 60 Credits


18.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
StarDW 25 Credits
MNHCK 100 Credits
M1LaN 100 Credits
O6PbIraH 25 Credits
NOB0DY 25 Credits
Try2KillME 25 Credits


16.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
TurySpb 100 Credits
Urpo3a 75 Credits
O6PbIraH 30 Credits
qnsz 5 Credits
MrBoozer 40 Credits
ZubVitya 25 Credits
Miwanika 10 Credits
ViPerson 10 Credits
XAP0H 5 Credits


11.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
StopPanic 25 Credits
Try2KillME 100 Credits
Ducati 25 Credits
Urpo3a 75 Credits
ViPerson 50 Credits
Baffich 25 Credits


09.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
Try2KillME 65 Credits
Yrec 45 Credits
SANDAL 45 Credits
fanTamas 25 Credits
eGames 20 Credits
Calcifer 20 Credits
Di0n1S 20 Credits
PassatB3 20 Credits
3y64uK 20 Credits
XOKA 20 Credits


04.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
Laatu 25 Credits
OminouS 20 Credits
RassaMaxa 15 Credits
EkStRiMeR 25 Credits
Crusaders 20 Credits
nm67 30 Credits
MNHCK 15 Credits
Miwanika 10 Credits
putin4 5 Credits
Miwanja 10 Credits
Solli 15 Credits
cinta 20 Credits
DWleroy 30 Credits
Zaragon 5 Credits


03.04.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
MOoPS 50 Credits
M1rAGe 45 Credits
nm67 10 Credits
Gr00v1c 100 Credits
Miwanja 45 Credits
Seriga 10 Credits
Laatu 10 Credits
ZubVityaa 10 Credits
Zaragon 10 Credits


28.03.2024 21:00:00
Tiến hành PickleQM người chiến thắng

Nick Sl
Jagdpz 60 Credits
xxxLEKxxx 40 Credits
NOB0DY 20 Credits
cinta 25 Credits
Seriga 10 Credits
MNHCK 100 Credits
Flamez 25 Credits
BROSSIC 15 Credits
Ducati 5 Credits