Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: pashooo4ek
Tomato x100: p201elitavanek
Tomato x100: psyh1q
Tomato x100: heheboisanek
Tomato x100: Anastasia_mlbb
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: rsaccy

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 59
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: I7agoHaK

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Danymuse

Lịch sự kiện

Nhiệm vụ từ TOÀN

Thông tin trên các nhiệm vụ trên Pickle x1000
Hiện Nhiệm vụ lịch


Ngày của sự kiện này Tình trạng Quest Master

08.12.2023 16:00:00
Hoạt động HeIIKingQM

10.12.2023 21:00:00
Hoạt động HeIIKingQM

Lịch trình cho tuần tới được hình thành vào mỗi chủ nhật vào lúc 23:59.

Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Cuối cùng 15 nhiệm vụ được hiển thị

Ngày của sự kiện này Tình trạng Quest Master Danh sách của những người chiến thắng

05.12.2023 21:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
XOKA 40 Credits
GrandMeist 10 Credits
Raaams 65 Credits
Th3L0rd 30 Credits
BOINdl 25 Credits


01.12.2023 16:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
d1sco 70 Credits
StarDW 20 Credits
XOKA 60 Credits
GRaMM 30 Credits
BonQi 50 Credits


28.11.2023 18:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
lBKl 100 Credits
xBadMooD 45 Credits
Em1grant 15 Credits
MrPisyn 15 Credits
AeStetiC61 35 Credits
Pelaaja 15 Credits
Vegan 10 Credits
Miwanja 50 Credits


22.11.2023 21:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
GRaMM 35 Credits
Traumeel 25 Credits
gooofy 40 Credits
iTea 15 Credits
StarDW 25 Credits
solder1 15 Credits
AeStetiC61 15 Credits
MontanaMG 100 Credits
Miwanja 10 Credits
Backup 10 Credits
Gr00v1c 10 Credits


19.11.2023 20:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
AttikuS 45 Credits
DragonPro 60 Credits
PapaReal 15 Credits
lBKl 15 Credits
WildAngeL 30 Credits
Gr00v1c 30 Credits
twerk 15 Credits
LLIypukMg 15 Credits
Bloodl3ss 75 Credits


18.11.2023 19:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
DeviOfDark 40 Credits
DragonPro 40 Credits
lBKl 90 Credits
GRaMM 30 Credits
Viwibala 30 Credits
StarDW 25 Credits
Cinzano 15 Credits
d1sco 10 Credits


10.11.2023 20:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
Lex1Luna 30 Credits
DragonPro 5 Credits
Carrot 30 Credits
Ubbe 5 Credits
Miwanja 5 Credits
xWiziKx 25 Credits
BroZZers 40 Credits
Agentos 20 Credits
lBKl 20 Credits
Bloodl3ss 20 Credits
xxxONYXxxx 20 Credits
AsmoDeySM 20 Credits


07.11.2023 21:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
Me1ok 45 Credits
Trowa 95 Credits
M1rAGe 15 Credits
ALIS 15 Credits
DragonPro 20 Credits
Lomer 20 Credits
Agentos 25 Credits
MaSTrOYaNi 25 Credits
Unlique 30 Credits
GRaMM 10 Credits


03.11.2023 20:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
Me1ok 10 Credits
Miwanja 10 Credits
DeviOfDark 10 Credits
Crusaders 10 Credits
Miwanika 20 Credits
LiMon4k 15 Credits
d1sco 15 Credits
xWiziKx 45 Credits
Floki 15 Credits


30.10.2023 20:00:00
Tiến hành HeIIKingQM người chiến thắng

Nick Sl
4e6yPacHka 15 Credits
XOKA 15 Credits
AsmoDeySM 5 Credits
Me1ok 5 Credits
Miwanika 5 Credits
FirstKiLL 5 Credits
MrFanTa 50 Credits
Malaha 30 Credits
Inviz 20 Credits
AeStetiC61 20 Credits
AGROgan 10 Credits
Fposya 10 Credits


28.09.2023 21:10:00
Bị từ chối xXxQM

26.09.2023 20:00:00
Bị từ chối xXxQM

21.09.2023 21:10:00
Bị từ chối xXxQM

19.09.2023 20:00:00
Bị từ chối xXxQM

14.09.2023 21:10:00
Bị từ chối xXxQM