Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis
Pickle x1000: lsad09

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 61
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Funny

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Sleeper

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 RedBull
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
5 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 RedBull
6 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
7 AttikuS 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
8 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
10 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 HardCore
14 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
15 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Primera
16 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 Stepashka 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
18 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
19 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
20 KayzeN 8 697 360 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 Th3L0rd 8 676 384 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
22 Odyss3Y 8 675 395 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
23 Jmperial 8 674 381 LE 32767 32767 32767 32767 32767
24 StopPanic 8 657 394 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
25 narik1989 8 657 360 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
26 Pinokio 8 651 388 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
27 BDSMmaster 8 649 351 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
28 ak47 8 642 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
29 XOKA 8 637 377 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
30 7sh1z1k 8 627 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
31 MoneyHoney 8 622 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
32 RASPEZDAL 8 619 170 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
33 od1no4ka 8 610 363 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
34 XAH30 8 606 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
35 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Primera
36 ALIS 8 582 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
37 xBadMooD 8 570 368 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
38 Seriga 8 554 388 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
39 Divergent 8 532 400 LE 32767 32767 32767 32767 31325 ACES
40 MNHCK 8 517 318 BM 32767 32767 32403 32767 ASGARD
41 BarsNEXT 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
42 KeksXD 8 506 400 LE 32767 32767 32767 32767 23525 Primera
43 MoPok 8 490 339 LE 32767 32767 32767 32767 15932 HardCore
44 YGROZA 8 487 400 GM 32767 32767 25623 32767 Peppers
45 TravoMan 8 462 400 GM 19273 32767 32767 32767 Sca3ka
46 ViPerson 8 460 400 LE 31079 32767 32767 32767 11500 BadBoys
47 NqOne 8 379 114 BM 32767 32767 8687 20527
48 CaMoPe3 8 350 400 BM 32767 26000 6875 23000 Sca3ka
49 Escim0 8 258 400 GM 1125 31659 1125 32767 BadBoys
50 xJustice 8 205 400 GM 1020 18200 1420 32020 Peppers
51 3cko6aP 8 142 400 LE 10000 6000 923 25000 3550
52 ELisH 8 117 400 SM 800 15020 20 14832
53 Dickhead 8 107 197 LE 14485 5000 20 10000 2675 OBOLLlu
54 Floop 8 100 76 LE 10000 6000 100 11000 2500
55 FixFull 8 29 400 BK 5440 3000 500 500 CTapuKu
56 xBugsBunny 8 13 400 BK 20 20 4990 20
57 6apcuK 8 2 286 DL 562 151 20 300 530
58 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
59 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
60 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
61 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
62 Provokator 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
63 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
64 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
65 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
66 TeQiLka 7 203 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
67 Origin 7 193 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
68 WaMnyHbKa 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767
69 AFKill 7 181 400 LE 32767 32767 32767 32767 29782 BadBoys
70 MacGregor 7 162 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 DiamondS
71 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
72 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
73 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
74 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
75 Di0n1S 7 131 400 LE 32767 32767 13768 32767 9043 RedBull
76 Try2KillME 7 119 400 LE 32767 32767 11293 30823 2975 ASGARD
77 MiCTePKoT 7 116 361 LE 30675 30675 10675 30675 2900 Kingsman
78 iNPU 7 114 400 GM 21237 32637 8837 32637
79 EkStRiMeR 7 30 400 GM 1020 10020 1020 18270
80 RaZminayS 7 24 80 BM 9000 9000 20 8000
81 StaRi4eK 7 17 400 BM 6835 10000 500 5000 CTapuKu
82 Mefis 7 9 400 GM 650 6000 20 7020 20 WizBug
83 SkyS0ul 7 6 400 GM 1000 5500 500 6432
84 Happy3ND 7 3 400 SM 320 4020 445 6020
85 WhiteBars 7 0 65 GM 500 3000 500 3135
86 Inkognita 7 0 22 GM 660 3370 120 3020 FIVE
87 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
88 WULFILA 6 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
89 KsushaGM 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
90 LUKa 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
91 SmoKKeR 6 194 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
92 Malis 6 127 400 BM 32767 27356 10312 32767
93 BROSSIC 6 82 400 LE 21140 17900 2900 31900 2050 ASGARD
94 TurySpb 6 59 400 HE 12635 32767 464 4464
95 WebMaster 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
96 Vilks 5 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
97 BlueWhite 5 208 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
98 Laatu 5 201 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
99 Groskreutz 5 191 400 LE 32767 32767 32767 32767 29525 VOODOO
100 noxHaBcex 5 172 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD

 • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
 • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.