Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: 1toxlc1
Tomato x100: vspwn
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: stkrasav4eg
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: r3lax77

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 49
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: WizBug
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1: I7agoHaK

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: KOKS

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Danymuse 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Eternity
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
5 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
6 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
7 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
8 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
9 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
10 NooSTReSS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 nagoHKu
11 Stepashka 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 NeutraL
12 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
13 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
14 Crusaders 8 665 390 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 KayzeN 8 659 334 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 Jmperial 8 651 300 LE 32767 32767 32767 32767 32767
17 VIniPuXa 8 647 360 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
18 Ta6yPeTK4 8 646 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
19 Po3uTuB 8 639 353 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
20 50Shades 8 627 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 XOKA 8 602 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
22 BaBaDyRRa 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ENERGY
23 BDSMmaster 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
24 7sh1z1k 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
25 AttikuS 8 596 297 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
26 ak47 8 580 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
27 Ard0s 8 576 371 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
28 XotTab 8 570 394 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
29 Odyss3Y 8 533 400 LE 32767 32767 32767 32767 31618
30 BroZZers 8 533 395 LE 32767 32767 32767 32767 31555 Eternity
31 Diablo 8 489 379 GM 32767 32767 24242 32767 Peppers
32 od1no4ka 8 465 384 GM 20027 32767 32767 32767 Fortune
33 TravoMan 8 452 400 GM 16875 32767 32767 32767 Sca3ka
34 XAH30 8 444 400 LE 32767 32767 15525 32767 19374 Peppers
35 KpuBegKoOo 8 442 161 BM 12625 12625 12625 12625 VOODOO
36 Th3L0rd 8 426 400 LE 32737 32737 21625 32737 10650 Apache
37 xBadMooD 8 403 400 BM 32767 25027 12231 32767
38 DeviOfDark 8 403 389 LE 32767 32767 12706 32767 10075 Sca3ka
39 RASPEZDAL 8 401 317 BM 25062 25962 25062 25062
40 Benar 8 380 325 LE 32767 29483 11125 31125 9500 ASGARD
41 VeN0M 8 366 400 BM 28943 26875 10875 26875 DESTINY
42 StopPanic 8 351 400 BM 32767 32767 7000 17390 BadBoys
43 BarsNEXT 8 342 392 BM 32767 19983 6375 26375 Sca3ka
44 M0HAPX 8 332 400 LE 32767 19859 8000 32767 9000
45 Seriga 8 331 400 GM 5687 28607 15687 32767 Eternity
46 ALIS 8 311 400 GM 7777 32767 6511 32767 Eternity
47 VeLbZevooL 8 304 297 BM 30000 23000 4000 20000 Apache
48 MoneyHoney 8 290 358 LE 22500 20000 4937 32767 7250 Sca3ka
49 Escim0 8 248 1 GM 500 500 500 500 BadBoys
50 ViPerson 8 222 400 LE 21000 21000 262 21000 5550 BadBoys
51 EcToHeLL 8 208 400 LE 25000 12000 500 22000 5200 Fortune
52 xJustice 8 99 400 GM 1131 11131 20 12548 Peppers
53 AstaMG 8 13 400 MG 1612 3135 20 1775 HOLY
54 KacTaHegA 8 0 356 BK 1180 450 85 130 20
55 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
56 Ma3aFaka 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ENERGY
57 FoIder 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
58 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
59 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
60 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
61 Provokator 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
62 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 Eternity
63 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
64 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
65 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
66 ELisH 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
67 FirstKiLL 7 184 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
68 Gr00v1c 7 181 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
69 Origin 7 165 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
70 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
71 HeraTuB4uK 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
72 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
73 CaMoPe3 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
74 SinFull 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 Eternity
75 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
76 yosiss 7 142 400 HE 20923 32767 32767 32767 20
77 MASSARAKSH 7 62 334 LE 32767 25423 20 2300 1550
78 SpongeBob 7 30 400 BM 12420 10000 20 10000 Peppers
79 ProExe 7 29 400 GM 1000 15000 200 15000 lLVl
80 RaZminayS 7 23 400 BM 10500 11000 20 5000 Sca3ka
81 Mefis 7 9 400 GM 650 6000 20 7020 20 WizBug
82 WhiteBars 7 0 60 GM 500 3000 500 3135
83 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
84 Jameson 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
85 Ubbe 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 CompanY
86 CheFF 6 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
87 lllVeGalll 6 201 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
88 EHDEP 6 196 400 DM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
89 CusDamato 6 99 400 GM 1000 32767 15796 32767
90 ELMOS 6 99 1 GM 5062 32357 10062 32767 DESTINY
91 Houser 6 82 1 GM 1875 1875 1875 1875 BadBoys
92 xLigax 5 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20
93 WebMaster 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
94 Vilks 5 207 400 DM 32767 32767 32767 32767
95 BlueWhite 5 202 400 BM 32767 32767 32767 32767 Eternity
96 StaRi4eK 5 186 400 BM 32767 32767 32767 32767 Eternity
97 Razello 5 162 400 GM 32767 32767 24147 32767 Sca3ka
98 MiCTePKoT 5 158 1 LE 16862 16862 16862 16862 3950 Fortune
99 lSMl 5 100 400 GM 13227 32767 1000 32767 Sca3ka
100 d1sco 5 98 400 GM 22562 18835 4012 32767 Apache

 • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
 • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.