Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xd_2005
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 46
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Funny

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: KOKS

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
5 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
6 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
7 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
9 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
10 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 Dmitryy 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
12 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 TRiADA
14 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
15 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Primera
16 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
18 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
19 AttikuS 8 690 355 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
20 Jmperial 8 665 329 LE 32767 32767 32767 32767 32767
21 Benar 8 660 330 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
22 Pinokio 8 651 365 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
23 XOKA 8 626 400 BM 32767 32767 32767 32767
24 7sh1z1k 8 622 359 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
25 Th3L0rd 8 620 378 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
26 Odyss3Y 8 614 314 LE 32767 32767 32767 32767 32767 TRiADA
27 DeviOfDark 8 606 397 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
28 BaBaDyRRa 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ENERGY
29 BDSMmaster 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
30 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
31 XAH30 8 599 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
32 StopPanic 8 592 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
33 ak47 8 592 355 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
34 VeN0M 8 588 250 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
35 RASPEZDAL 8 562 343 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
36 ALIS 8 539 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
37 Divergent 8 532 400 LE 32767 32767 32767 32767 31325 ACES
38 MoneyHoney 8 532 347 LE 32767 32767 32767 32767 28532 DiesIrae
39 BarsNEXT 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
40 Diablo 8 504 400 GM 32767 32767 29749 32767 Peppers
41 KeksXD 8 491 336 LE 32767 32767 32767 32767 16232 Primera
42 xBadMooD 8 489 322 BM 32767 32767 25211 32767 ASGARD
43 VeLbZevooL 8 476 219 BM 32767 32767 20699 32767 Apache
44 Seriga 8 460 400 GM 13750 13750 13750 13750 Primera
45 TravoMan 8 458 400 GM 18375 32767 32767 32767 Sca3ka
46 ViPerson 8 385 400 LE 32767 32767 11468 30123 9625 BadBoys
47 MNHCK 8 358 400 BM 32767 32767 7375 16591
48 M0HAPX 8 332 400 LE 32767 19859 8000 32767 9000
49 CaMoPe3 8 301 400 BM 32767 15000 3812 25800 Sca3ka
50 Escim0 8 258 400 GM 1125 31125 1125 31125 BadBoys
51 PvPMasteR 8 255 400 BM 24937 19627 2937 18279 ENERGY
52 AstaMG 8 221 385 DM 21575 22870 1575 22926 HOLY
53 xJustice 8 190 400 GM 1131 13662 20 32767 Peppers
54 MoPok 8 179 400 DL 23245 5020 1020 20020 4475 HardCore
55 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
56 WiIdAngeL 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
57 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
58 Xac6uk 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Eternity
59 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
60 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
61 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
62 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
63 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
64 Provokator 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
65 FirstKiLL 7 208 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
66 lBKl 7 172 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
67 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
68 TeQiLka 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
69 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
70 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
71 SinFull 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
72 WaMnyHbKa 7 158 224 GM 32767 32767 32267 32767 ASGARD
73 yosiss 7 142 400 HE 20923 32767 32767 32767 20
74 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 lLVl
75 MASSARAKSH 7 127 229 LE 32767 32767 12943 32767 4886 Sca3ka
76 Ubbe 7 70 400 GM 1012 29333 312 32767 CTapuKu
77 RaZminayS 7 24 80 BM 9000 9000 20 8000
78 Happy3ND 7 0 301 SM 1020 3020 20 4020
79 WhiteBars 7 0 60 GM 500 3000 500 3135
80 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
81 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
82 ELMOS 7 0 1 GM 645 3020 20 20 DESTINY
83 LUKa 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
84 SkyS0ul 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
85 Jameson 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
86 DUFF 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
87 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
88 WULFILA 6 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
89 StaRi4eK 6 168 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
90 Razello 6 117 400 GM 19777 32767 8437 32767 Sca3ka
91 KsushaGM 6 117 400 GM 17953 32767 12437 32767
92 DaNgeRouS1 6 58 29 BM 25000 15000 580 9000 DESTINY
93 1NCOGN1TO 6 54 1 GM 20 20 20 20 TRiADA
94 xLigax 5 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20
95 Vilks 5 214 400 DM 32767 32767 32767 32767
96 BlueWhite 5 205 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
97 Guard1aN 5 183 400 BM 32767 32767 32767 32767 7777
98 Inkognita 5 171 326 GM 32243 32243 32243 32243 FIVE
99 BROSSIC 5 160 400 LE 32767 32767 32767 32767 4725
100 DarkBatman 5 102 400 BM 32767 32767 4737 10853 ASGARD

 • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
 • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.