Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
guestqm
de1nega
stkrasav4eg
murred_online

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 17
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ADMINS
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1:

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: N1NT3ND0

Lịch sự kiện

Guild TOP

Đánh giá của hội tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp bởi hội điểm.
Điểm được tính toán sử dụng công thức sau: Số điểm=(Thành công bao Vây Nhiệm vụ + Chung Sóng trung Bình lập Lại)
Điểm được như sau:
 • Cho sự thành công chụp của lâu đài ( 10 điểm).
 • Trung bình thiết lập lại Hội (tổng số sẵn Reshetov trong Hội/số người tham gia). Những điểm được, nếu có ít nhất 10 các thành viên trong hội.
 • Cho tổng sóng (tổng số tất cả sẵn sóng trong hội*10)
 • Cho chiến thắng, bởi một thành viên của hội, trong nhiệm vụ thực hiện bởi một bậc thầy trò chơi ( 1 điểm).

# Hội Master Những người tham gia Đeo kính
1 ACES Exik 16 4316
2 HardCore FullHouse 29 1385
3 Peppers UltraKill 27 751
4 ASGARD Folder 67 705
5 OneTop KAMARO 15 453
6 nagoHKu I7agoHaK 4 361
7 WizBug De1NeGa 25 359
8 ENERGY Zein 17 347
9 FIVE LordRaiden 12 339
10 VOODOO J1GSAW 22 295
11 DiamondS AlQaida 19 274
12 Sca3ka SkiLL 6 242
13 ESPRIT ConForT 0 240
14 Eternity Spettry 32 234
15 SkyNet Lethallist 1 215
16 NewEra TeamShot 16 210
17 ETERNALS MOONSHINER 1 197
18 Play4Fun OuTLast 1 189
19 MuMafia MaxON 21 187
20 RedBull Agentos 16 180
21 STARWARS Hookah 2 179
22 UNIVERSE Tess 5 176
23 Fighters llByakall 17 168
24 DiesIrae RaZminayS 24 164
25 ShoTGuN BHy4aPa 2 161
26 Famely JleGenDaRy 2 158
27 Emerald CrushCrush 1 157
28 GUARD Guard1aN 7 153
29 Misfits Jordison 4 144
30 REVENG3 SinFull 28 142
31 Fortune BetoSky 21 140
32 Thalion Maffi9a 3 134
33 TheRED SilkWay 1 134
34 Family TemaTi 3 127
35 CompanY GideonMG 28 127
36 KoJlxo3 twerk 2 126
37 creative Bombay 4 124
38 BadBoys ViPerson 20 122
39 lLVl Meph 28 122
40 Murders ochkolup 4 121
41 OneStaR HoBu4oK 4 121
42 Frends Raffaella 7 121
43 Warrior BumAMuH 1 120
44 Woods Drinkins 1 120
45 MDSpring XBost 1 118
46 React Fujitsu 1 112
47 FaFaHax METADOH 7 111
48 Losena BlackHole 7 109
49 MECTHET MECTHET 1 108
50 Armani SmglebQo 5 108
51 MoGy4ii 6alaMuT 3 104
52 vCrew JleguoH 3 104
53 HuNTeRs iHateY0u 12 103
54 MuPolice Alex117old 7 97
55 Silence stariy 2 96
56 Pbl6KA LosLososb 1 96
57 RedWings XTCS 3 94
58 NaFick Comutk 4 93
59 KINGS lGameOverl 3 92
60 FreeBY AkeJla 3 91
61 ARGENT Smalley 1 90
62 RedCross Kentavr 8 90
63 FreeDooM Zverniss 6 89
64 SWAT TopLord 5 87
65 MOLDOVA KOSTEL 4 86
66 kkkk PROMETEY 2 82
67 DESTINY VeN0M 23 82
68 Undead Outrage 3 82
69 Kriminal MOTOR 2 81
70 HOLY AstaMG 3 79
71 OFFTime Afer1sT 1 70
72 Luxe GORRO 2 68
73 RAGE Painzored 6 67
74 FriendS BomGa 2 66
75 DOTA2 Regbist 1 62
76 EmpireGT KamuweK 18 61
77 DedShoT MrKriL 4 61
78 TwnTurbo LLIaX 1 57
79 Mafia BlackWoolf 3 56
80 Empires shashliki 5 54
81 MORAX Reiryoku 2 53
82 LEGION GeOPiKa 3 50
83 DECAHT S0l1d3r 3 49
84 YKPAIHA PaPaNDoS 3 49
85 TaHKuCTi KoHopI9 6 48
86 VsAll Kalips 1 45
87 SyNDicaT l7puKoJl 1 44
88 TOKIO Em1grant 4 43
89 WinneR Denka 1 42
90 ZasVoix Ommg 6 42
91 4yna4ync EMAE 2 42
92 Sparta malamut 8 41
93 PureLove JozaLina 9 40
94 Ukraine Liders 2 40
95 DarkFire Isteri4ka 2 34
96 LXVS TMTMTM 6 31
97 MHEBOX I7uBaCuK 1 30
98 NewACCES Timka3 3 25
99 CCCP PsixSM 2 23
100 BLADE ELBRUS 2 20
101 Quality StyLySt 3 16
102 SKALA RaNgoS 2 11
103 SHOCHI Iogkas 1 10
104 BigBoys JIbICuk 2 10
105 NOMAN Bybyyy 1 10
106 NoName Vaulentin 1 10
107 YTo4KA ANALFIRE 18 8
108 ACES2 ECTb 22 6
109 OldGin Salut 1 4
110 StripBAR TANCOR 18 3
111 ACES3 Jlegenda 19 2
112 ACES1 O6pblraH 33 1
113 OXRANA OxlaDe 0 0
114 HuHo4Ka BaJlyXa 15 0
115 TaMaPka l7yXoBuK 20 0
116 Undeads Taghieff 0 0

Thời gian:1685927374.5335

Рейтинг серверов mmotop
Проголосуй за Murred Mu Online на Mounty.top