Đăng ký

Việc tạo ra một tài khoản mới

Trước khi đăng ký, đọc chủ quy tắcChú ý! Một email với một mật khẩu sẽ được gửi đến email của bạn có thể kết thúc trong thư, kiểm tra các thư và nhấn vào "không phải là thư rác" nút, do đó bạn có thể nhận được email trong tương lai.

Chỉ một địa chỉ E-mail, nếu không bạn sẽ không thể có được vào trò chơi, bởi vì sau khi đăng ký thành công, một mật khẩu sẽ được tạo ra, mà sẽ được gửi đến email bạn chỉ định!
Khi đăng ký, tài khoản được tự động tạo ra phần còn lại của máy chủ của chúng tôi! Đăng nhập vẫn như vậy, nhưng mật khẩu mỗi chủ được tạo ra khác nhau, tất cả các dữ liệu sẽ được gửi đến email của bạn.

Đăng nhập * Đăng nhập phải ít nhất 6 và không có nhiều hơn 10 ký tự, chỉ có chữ Latin và con số được phép
Địa chỉ E-mail * Địa chỉ này sẽ được sử dụng để gửi cho mật khẩu từ tài khoản của bạn, xác định địa chỉ thực, nếu không bạn sẽ không thể nhập vào trò chơi
Giới thiệu Nếu một người bạn mời bạn, sau đó nhập của mình đăng NHẬP tài khoản (không được nhầm lẫn với biệt danh của những nhân vật) và nhận được tín dụng trò chơi và VIP!
Xác nhận rằng anh không phải là một robot
Tôi xác nhận của tôi thỏa thuận với các quy tắc của các server và có ý định nghiêm quan sát họ trong suốt trò chơi!

Thời gian:0.41113305091858

Bỏ phiếu cho Murred Mu Online Tuyến trên Mounty.đầu