Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 47
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Funny

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Sleeper

Lịch sự kiện

Castle Siege

Lịch trình và thông tin về lâu đài


Máy chủ
Thông tin cơ bản
Chủ nhân của lâu đài hội: ACES
Vua của lâu Đài: Exik
Ngày tiếp theo, cuộc bao vây: 01.06.2024 từ 20:00 để 21:00 (bởi chủ)
Thuế chơi trên cửa hàng: 3%
Thuế chuyển của các khoản tín dụng trên những trang web: 2%
-Off thương mại mua thuế cho các khoản tín dụng: 1%
Zen chuyển thuế trên trang web: 3%
-Off thương mại mua thuế cho zen: 2%
Các khoản tín dụng trong lâu đài: 48
Zen trong lâu đài: 42,546,774,601

Đăng Ký Bang Hội
# Hội Master Sign of Lord Từ chối

Hội mà đã chiếm được lâu đài sở hữu nó cho 7 ngày, cho đến khi tiếp theo bao vây.

Tên của thời gian Đầu của thời gian Cuối cùng của thời gian
Hội đăng ký cho người bao Vây Ngày đầu tiên (thứ hai), 00:01 Ngày thứ 3 (thứ 4), 23:59
Đầu hàng của Dấu hiệu của Chúa Ngày thứ 4 (thứ năm), 00:01 Ngày thứ 5 (thứ sáu), 22:00
Thông báo của người tham gia cho người bao vây Ngày thứ 6 (thứ bảy), 12:00 Ngày thứ 6 (thứ bảy), 18:00
Bao vây Ngày thứ 6 (thứ bảy), 20:00 Ngày thứ 6 (thứ bảy), 22:00