Nhà tù,

Bảng vi phạm


Máy chủ

Này, bao gồm những người đã vi phạm chủ quy tắc. Khóa đang được nâng lên tự động mỗi 10 phút, khi thời hạn của phục vụ án bị kiệt sức. Giảm thời gian ngăn chặn bởi một tối đa một nửa, có thể thông qua dịch vụ.