Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
guestqm
4ydak0xff
de1nega

Discord Murred Discord

Trực tuyến:
Tạo: 22.09.2022

Tomato x200

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: ReaLt3ChNO

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: KOKS

Lịch sự kiện

Nhà tù,

Bảng vi phạm


Máy chủ

Này, bao gồm những người đã vi phạm chủ quy tắc. Khóa đang được nâng lên tự động mỗi 10 phút, khi thời hạn của phục vụ án bị kiệt sức. Giảm thời gian ngăn chặn bởi một tối đa một nửa, có thể thông qua dịch vụ.