Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
guestqm
de1nega
stkrasav4eg
murred_online

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 17
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ADMINS
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1:

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: N1NT3ND0

Lịch sự kiện

DDOS

Thêm một địa chỉ IP cho phép danh sách


Với KEEP cuộc tấn công, chúng tôi lọc được kích hoạt, mà khối các địa chỉ IP của những máy tính (bot của IP là danh sách đen). Rất tiếc, các bot của địa chỉ IP của có thể trận đấu , nên trang web và máy chủ trò chơi có thể không sẵn sàng để làm bạn. Để làm cho nó có thể truy cập trang web và máy chủ trò chơi, nó là cần thiết để thêm địa chỉ IP của bạn để các danh sách của cho phép những người. Bạn sẽ không thể làm điều này một mình, bởi vì những trang web sẽ không có bạn, vì vậy nó là giá trị hỏi bạn bè hay người khác trên diễn đàn thêm IP của bạn vào danh sách trắng. Chỉ có người có thẩm quyền có thể nhập vào danh sách (bạn cần phải đăng nhập vào trang web dưới tên của bạn).

Hành động của bạn:
 • Hỏi một người bạn của mình (không phải của mình) địa chỉ IP (có một trang web đặc biệt cho việc này http://showip.net/).
 • Nhập địa chỉ IP của hắn ở đây.
Người bạn địa chỉ IP của (dụ: 123.124.132.143)

Con số từ những hình ảnhThời gian:1685925769.7278

Рейтинг серверов mmotop
Проголосуй за Murred Mu Online на Mounty.top