Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 32
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: StopCry
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: Knyt

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1: VIniPuXa

Lịch sự kiện

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
4 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
5 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
6 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
7 AttikuS 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
8 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
9 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 Kondrat 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
16 Benar 8 691 388 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 KayzeN 8 681 348 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
18 Jmperial 8 669 385 LE 32767 32767 32767 32767 32767
19 DeviOfDark 8 654 364 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
20 Pinokio 8 651 376 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
21 Th3L0rd 8 648 350 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
22 narik1989 8 643 385 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
23 XOKA 8 629 400 BM 32767 32767 32767 32767
24 StopPanic 8 628 376 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
25 VeN0M 8 624 252 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
26 7sh1z1k 8 623 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
27 ak47 8 618 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
28 XAH30 8 606 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
29 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Primera
30 BDSMmaster 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
31 RASPEZDAL 8 590 118 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
32 MoneyHoney 8 588 380 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
33 ALIS 8 568 377 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
34 od1no4ka 8 565 398 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
35 Divergent 8 532 400 LE 32767 32767 32767 32767 31325 ACES
36 xBadMooD 8 527 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
37 VeLbZevooL 8 520 382 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
38 BarsNEXT 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
39 Seriga 8 507 400 GM 28527 32767 32687 32767 Primera
40 ViPerson 8 451 394 LE 32767 32767 28000 32767 11275 BadBoys
41 MNHCK 8 447 313 BM 32767 32767 15023 32767 ASGARD
42 NqOne 8 376 400 BM 32767 32767 8500 22142
43 MoPok 8 358 400 LE 32767 26457 9612 29612 8950 HardCore
44 Flaerr 8 335 274 GM 12787 32767 6327 32767
45 M0HAPX 8 332 400 LE 32767 19859 8000 32767 9000
46 Escim0 8 258 400 GM 1125 31659 1125 32767 BadBoys
47 Adobe 8 154 385 GM 980 12020 60 25520 ASGARD
48 KacTaHegA 8 117 400 BK 11972 10020 20 9020 Sca3ka
49 lUTOPIAl 8 98 400 DL 11364 6020 620 10720 2450 WizBug
50 MASSARAKSH 8 78 400 DL 5000 3000 300 15700 1950 Sca3ka
51 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
52 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
53 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
54 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
55 FoIder 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
56 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
57 Shmal6 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
58 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
59 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
60 WiIdAngeL 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
61 WaMnyHbKa 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767
62 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 HOLLIVAR
63 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
64 TeQiLka 7 160 400 GM 32767 32767 32699 32767 ASGARD
65 Ubbe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
66 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
67 SinFull 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
68 B0BaH 7 149 400 BM 32728 32629 26563 32728
69 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767
70 RaZminayS 7 24 80 BM 9000 9000 20 8000
71 Happy3ND 7 1 400 SM 320 4020 1090 5020
72 WhiteBars 7 0 65 GM 500 3000 500 3135
73 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
74 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
75 ELMOS 7 0 1 GM 645 3020 20 20 DESTINY
76 LUKa 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
77 SkyS0ul 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
78 KsushaGM 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
79 SatypH 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
80 Inkognita 6 178 400 GM 32767 32767 32767 32767 FIVE
81 DarkBatman 6 155 400 BM 32767 32767 26123 32767 ASGARD
82 cinta 6 80 400 LE 22500 22500 2500 22500 2000
83 Try2KillME 6 27 400 LE 11000 6000 20 13292 675 ASGARD
84 Allka 6 0 1 DW 20 20 20 20
85 Vilks 5 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
86 Floop 5 214 400 GM 32767 32767 32767 32767
87 Di0n1S 5 207 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 RedBull
88 Deni 5 203 400 GM 32767 32767 32767 32767
89 BROSSIC 5 195 400 LE 32767 32767 32767 32767 32725 ASGARD
90 Ispalin 5 186 399 GM 32767 32767 32767 32767
91 MerR 5 133 400 GM 11000 32767 25000 32767
92 Meph 5 83 400 GM 1293 30000 6055 30000 Primera
93 Laatu 5 63 400 DM 26996 15575 1131 13353 DiesIrae
94 SmoKKeR 5 16 400 GM 973 5000 20 12611 DiesIrae
95 TrAid 5 7 1 BM 20 20 20 20
96 abdulord 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
97 KpesT 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
98 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 RedBull
99 Pomogator 4 210 400 HE 32767 32767 32767 32767 BadBoys
100 Malis 4 207 400 BM 32767 32767 32767 32767

 • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
 • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.