Stream Murred Twitch

Hiện không có luồng nào đang hoạt động nhưng bạn có thể chạy kênh của mình trên twitch. Luồng của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các trang của trang web. Viết bằng tg: murred
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: lsad09
Pickle x1000: 1BlackCoRe1
Pickle x1000: smehuhuk
Pickle x1000: nazarbdsm

Discord Murred Discord

Trực tuyến: 32
Tạo: 22.09.2022

Tomato x100

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Không được bảo vệ
 • ĐẦU 1: De1NeGa

Pickle x1000

 • Tình trạng:
 • Thời gian:
 • Trong trò chơi:
 • Lâu đài: ACES
 • CryWolf: Bảo vệ
 • ĐẦU 1: KOKS

Lịch sự kiện

Forum

ĐẦU 100

Đánh giá của những người chủ tốt nhất


Máy chủ

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự sau: thiết lập lại, sóng, cấp. Những người đã không đăng nhập vào trò chơi cho 7 ngày, cũng như vi phạm chủ quy tắc và những người trong không được hiển thị.

# Nhân vật Trong Thiết lập lại lvl Lớp Str Agi Vit Ene Cmd Hội
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Danymuse 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767
3 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
4 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 RedBull
5 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
6 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
7 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
8 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 RedBull
9 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
10 AGGRESS0R 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 VOODOO
11 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
13 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
15 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
18 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
19 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 HardCore
20 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
21 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
22 NooSTReSS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
23 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
24 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
25 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
26 Odyss3Y 8 697 351 LE 32767 32767 32767 32767 32767
27 Th3L0rd 8 689 380 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
28 Jmperial 8 678 364 LE 32767 32767 32767 32767 32767
29 StopPanic 8 677 230 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
30 BDSMmaster 8 671 284 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
31 narik1989 8 661 359 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
32 ak47 8 657 298 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
33 XOKA 8 650 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
34 Ta6yPeTK4 8 646 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
35 od1no4ka 8 632 345 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
36 RASPEZDAL 8 631 397 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
37 Bloodshed 8 629 395 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
38 7sh1z1k 8 627 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
39 50Shades 8 627 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
40 OminouS 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DiamondS
41 Architect 8 600 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
42 Respect 8 598 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
43 Seriga 8 575 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
44 xBadMooD 8 572 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
45 BroZZers 8 548 382 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Primera
46 MoPok 8 547 372 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
47 KAMARO 8 538 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
48 Divergent 8 532 400 LE 32767 32767 32767 32767 31325 ACES
49 MNHCK 8 530 371 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
50 BarsNEXT 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
51 Maxaten 8 516 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
52 KeksXD 8 507 400 LE 32767 32767 32767 32767 23517 Primera
53 YGROZA 8 493 223 GM 32712 32767 25132 32767 Peppers
54 ViPerson 8 486 400 LE 32767 32767 32767 32767 17525 BadBoys
55 KpuBegKoOo 8 468 364 BM 32250 32250 20500 32250 VOODOO
56 TravoMan 8 462 400 GM 19273 32767 32767 32767 Sca3ka
57 Floop 8 392 389 LE 31000 32767 12000 32767 9800 ATOMIC
58 NqOne 8 381 376 BM 32767 32767 8812 22364
59 CaMoPe3 8 360 400 BM 32767 19000 7500 32767 Sca3ka
60 Escim0 8 258 400 GM 1125 31659 1125 32767
61 KoHopl9 8 251 391 LE 26414 13000 2256 30000 6275 OneTop
62 EcToHeLL 8 219 248 LE 22168 12000 1000 25056 5475
63 xJustice 8 209 400 GM 20 19523 20 32767 Peppers
64 iTea 8 208 357 GM 1020 17273 1020 32767 ASGARD
65 EkStRiMeR 8 148 400 GM 1020 13020 1020 22020
66 Try2KillME 8 140 400 LE 10580 6000 1000 21000 3500 ASGARD
67 FixFull 8 85 400 BM 12506 10000 500 500 CTapuKu
68 xCrowley 8 34 400 DL 4547 3000 500 3000 850
69 6apcuK 8 2 286 DL 562 151 20 300 530
70 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
71 LeSnaR 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
72 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
73 ManDosya 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
74 INTERVENT 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 DiamondS
75 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
76 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
77 Provokator 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
78 FoIder 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
79 WiIdAngeL 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
80 CoLuMBiaNi 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
81 Di0n1S 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 RedBull
82 Shmal6 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
83 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
84 TeQiLka 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
85 CONFLICT 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DiamondS
86 FirstKiLL 7 208 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
87 Origin 7 194 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
88 WaMnyHbKa 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767
89 J1GSAW 7 182 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
90 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
91 xSynergy 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 20
92 iNPU 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767
93 Bombay 7 160 400 BM 32767 32767 32699 32767 HardCore
94 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
95 Xmyrblu 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
96 SinFull 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
97 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
98 Stat1st 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
99 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
100 B0BaH 7 150 400 BM 32767 32767 27057 32767

 • Sau đây, chuyên mục của nhân vật không tham gia trong đầu: chặn, người đã không đến thăm các trò chơi cho hơn 7 ngày, quản trị;
 • Đầu thời gian cập nhật: 1 phút.